ابزار آرا / فروشگاه / لوازم جانبی / میخ / میخ شانه ( میخ نواری )

میخ شانه ( میخ نواری )

دسته بندی های محصولات

فیلتر ها

فیلتر محصولات بر اساس موجودی

میخ اسکا آلفا مدل F19 بسته 5000 عددی

115,000 تومان2,740,000 تومان

میخ اسکا آلفا مدل F35 بسته 5000 عددی

195,000 تومان3,080,000 تومان

میخ اسکا آلفا مدل F40 بسته 5000 عددی

161,000 تومان2,500,000 تومان

میخ اسکا آلفا مدل F45 بسته 5000 عددی

245,000 تومان2,930,000 تومان

میخ اسکا مدل F13 بسته 5000 عددی

94,000 تومان2,590,000 تومان

میخ اسکا آلفا مدل F16 بسته 5000 عددی

94,000 تومان2,590,000 تومان

میخ بست آلفا مدل T.N-44 بسته 2500 عددی

420,000 تومان1,600,000 تومان

میخ بست آلفا مدل T.N-50 بسته 2500 عددی

460,000 تومان1,800,000 تومان

میخ بست آلفا مدل T.N-55 بسته 2500 عددی

510,000 تومان1,970,000 تومان

میخ بست آلفا مدل T.N-62 بسته 2500 عددی

550,000 تومان2,150,000 تومان

میخ تی ان مدل T.N 25 بسته 2500 عددی

280,000 تومان1,050,000 تومان

میخ تی ان مدل T.N 32 بسته 2500 عددی

330,000 تومان1,200,000 تومان

میخ تی ان مدل T.N 38 بسته 2500 عددی

360,000 تومان1,380,000 تومان

میخ بست آلفا مدل T45 بسته 2500 عددی

205,000 تومان2,450,000 تومان

میخ تیپو آلفا مدل T50 بسته 2500 عددی

223,000 تومان2,665,000 تومان